پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

 

 

1-پراکندگی جمعیت درایران

2-رشد جمعیت(رشد طبیعی ورشد مطلق جمعیت)

3-ساختمان جمعیت(هرم سنی جمعیت و...)

4-مهاجرت

5-سیاست های جمعیتی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


اینجا هم مشاهده کنید