روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

 

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه  2

 مجرمین زیر ذره‌بین قانون‌3

تاریخ تشخیص هویتها 4

چطور رمز هویت شناسی کار می کند؟ 5

راز هویت در چشم 7

 بیومتریک 9

سیستم های بیومتریک 10

اخذ تصویر 10

طبقه بندی اثر انگشت 11

 استخراج ویژگی های موجود در اثر انگشت 12

تطبیق اثر انگشت 14

فناوری تشخیص هویت رادیویی (RFID) 15

تصدیق هویت17

امضا 18

اثر انگشت‏ 18

عنبیه چشم‏ 18

اسکن چهره‏ 18

 نتیجه گیری 19

منابع 19

 

 این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 20 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


اینجا هم مشاهده کنید